Inomhus KM 11-05-02

skickad 3 apr. 2011 10:13 av Svante Gustafsson
Inomhus KM kommer äga rum måndag den 2/5 i Valsta lokalen
 
Det blir 15 x 3 pilar
Bara recurv (och långbåge för de som vill)
Två klasser: Senior och junior
Anmälan i lokalen på anslagstavlan
Välkomna
Comments