Styrelse 2021

Styrelsen består av:
Orförande:                    Svante Gustafsson
Kassör:                         Eva Graff
Ordinarie Ledamöter:    Fredrik  "Bryggarn" Hörnell                         
                                     Johan Nyman
Styrelsesuppleant:        Tina Calen
 
Revisor:                         Dan Holgersson
Revisors suppleant:       Tomas Eriksson
 
Valberedning:                Jens Charlieson och Carl Brunius 
 
 
 
Comments