Styrelse 2019

Styrelsen består av:
Orförande:                    Svante Gustafsson
Kassör:                         Herman "Herminator" Andersson
Ordinarie Ledamöter:    Fredrik  "Bryggarn" Hörnell                         
                                     Johan Nyman
Styrelsesuppleant:        Tina Calen
 
Revisor:                         Dan Holgersson
Revisors suppleant:       Eva Graff
 
Valberedning:                Tommy Svärd och Tomas Eriksson 
 
 
 
Comments