Nyheter‎ > ‎

Årsmöte söndag den 17/3 kl 12:00

skickad 4 mars 2013 11:30 av Svante Gustafsson   [ uppdaterad 4 mars 2013 11:35 ]
Söndagen den 17/3 kl 12:00 håller vi årsmöte i Sigtuna Bågskytteklubb.
Plats: Stugan i Rävsta
Fika
 
Anmäl gärna deltagande till Svante eller Herman för att beräkna fika.
 
Välkomna
_________________________________________________________
 
Agenda:
 
Årsmöte Sigtuna Bågskytteklubb 2013-03-17

 

Plats: Klubbstugan

Tid: 12:00

 

 

Förslag till dagordning

 

§1                 Mötets öppnande

 

§2                 Fråga om mötets behöriga utlysande

 

§3                 Val av ordförande för mötet

 

§4                 Val av sekreterare för mötet

 

§5                 Fastställande av dagordningen

 

§6                 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

 

§7                 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012

 

§8                 Ekonomisk rapport och revisorernas berättelse

 

§9                 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för tiden revisionen avser

 

§10               a) Val av klubbordförande för 2013

                      b) Val av styrelseledamöter för 2013, 3st

                      c) Val av styrelsesuppleanter för 2013, 1st

                      d) Val av revisor för 2013, 2st

                      e) Val av valberedning för 2013

 

Alla poster väljs på ett år

 

§11               Fastställande av medlemsavgift för 2013

 

§12               Inkomna förslag

 

§13               Mötets avslutande

 
 
Comments