Nyheter‎ > ‎

Årsmöte Sigtuna BK 2016-02-17

skickad 28 jan. 2016 09:51 av Svante Gustafsson
Välkomna på årsmöte onsdag den 17/2 kl 18:00 i träningslokalen i Hällsboskolan
Årsmötet ersätter den vanliga träningen.
Efter mötet brukar vi ta upp diverse frågor inför kommande säsong

Anmäl gärna om Ni avser att delta för fika planering

Välkomna

----------------------------------------------------------------------
 Plats: Hällsboskolan

Tid: 18:00

 Förslag till dagordning

 §1                 Mötets öppnande

 §2                 Fråga om mötets behöriga utlysande

 §3                 Val av ordförande för mötet

 §4                 Val av sekreterare för mötet

 §5                 Fastställande av dagordningen

 §6                 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

 §7                 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2015

 §8                 Ekonomisk rapport och revisorernas berättelse

 §9                 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för tiden revisionen avser

 §10               a) Val av klubbordförande för 2016

                      b) Val av styrelseledamöter för 2016, 3st

                      c) Val av styrelsesuppleanter för 2016, 1st

                      d) Val av revisor för 2016, 2st

                      e) Val av valberedning för 2016

 Alla poster väljs på ett år

 §11               Fastställande av medlemsavgift för 2016

 §12               Inkomna förslag

 §13               Mötets avslutande

Comments