Nyheter‎ > ‎

Årsmöte (obs ändrad lokal, fortfarande Hällsboskolan, men i Rotundan)

skickad 18 feb. 2015 06:04 av Svante Gustafsson   [ uppdaterad 20 feb. 2015 01:29 ]
Årsmöte för Sigtuna BK hålls söndag den 1 mars kl 15:00.
Plats: Rotundan på Hällsboskolan (åttkantiga muttern på skolgården).  
Då vi inte har tillgång till kök är det bra om Ni tar med lite fika/dryck. Vi fixar tilltugg.
Meddela gärna till mig om Ni kommer.
Välkomna
//Svante
Årsmöte Sigtuna Bågskytteklubb 2015-03-01

Plats: Hällsboskolan Tid: 15:00

 Förslag till dagordning

 §1                 Mötets öppnande

 §2                 Fråga om mötets behöriga utlysande

 §3                 Val av ordförande för mötet

 §4                 Val av sekreterare för mötet

 §5                 Fastställande av dagordningen

 §6                 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

 §7                 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2014

 §8                 Ekonomisk rapport och revisorernas berättelse

 §9                 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för tiden revisionen avser

 §10               a) Val av klubbordförande för 2015

                      b) Val av styrelseledamöter för 2015, 3st

                      c) Val av styrelsesuppleanter för 2015, 1st

                      d) Val av revisor för 2015, 2st

                      e) Val av valberedning för 2015

 Alla poster väljs på ett år

 §11               Fastställande av medlemsavgift för 2015

 §12               Inkomna förslag

 §13               Mötets avslutande

 Övriga punkter att diskutera efter årsmötet:

       Thors 3D

-              Tavel DM

Comments