Nyheter


Utomhusflytt söndag 6/5 kl 15:00

skickad 8 apr. 2018 06:37 av Svante Gustafsson   [ uppdaterad 4 maj 2018 07:34 ]

Söndag den 6 maj flyttar vi ut träningen till Rävsta. Äntligen!
Samiling kl 15:00 vid Hälsboskolan.

Måndag den 7 tränar vi ute kl 18:00. Ta på rejäla skor och ta med lite varma kläder.


Thors 3D 10/6 2018

skickad 8 apr. 2018 05:43 av Johan NY   [ uppdaterad 8 apr. 2018 06:09 ]

Nu kan man anmäla sig till Thors 3D via Arcrez.se  
Banan är i planeringsstadiet men vi satsar på en kul och varierad bana.
Pokaler eller medaljer till ungdomsklasserna.
Välkomna.

Kallelse till årsmöte 2017

skickad 8 feb. 2018 10:10 av Svante Gustafsson


Valberedningen består av Tommy Svärd, Tomas Eriksson, Micke Blom

Ärenden till årsmötet skickas till Svante Gustafsson

Välkomna

-------------------

Årsmöte Sigtuna Bågskytteklubb

2018-02-18

Plats: Klubbstugan Rävsta

Tid: 15:00

 Förslag till dagordning

 §1                 Mötets öppnande

 §2                 Fråga om mötets behöriga utlysande

 §3                 Val av ordförande för mötet

 §4                 Val av sekreterare för mötet

 §5                 Fastställande av dagordningen

 §6                 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare

 §7                 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017

 §8                 Ekonomisk rapport och revisorernas berättelse

 §9                 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för tiden revisionen avser

 §10               a) Val av klubbordförande för 2018

                      b) Val av styrelseledamöter för 2018, 3st

                      c) Val av styrelsesuppleanter för 2018, 1st

                      d) Val av revisor för 2018, 2st

                      e) Val av valberedning för 2018

 Alla poster väljs på ett år

 §11               Fastställande av medlemsavgift för 2018

 §12               Inkomna förslag

 §13               Mötets avslutande

Träningnen flyttar inomhus måndag 2/10 -17

skickad 1 okt. 2017 08:18 av Svante Gustafsson

Nu flyttar vi in träningen till Hällsboskolans gym hall. Samma lokal som tidigare. 
Tider: Mån (primärt nybörjarträning) 18:00-20:00, Onsdagar 18:00-20:00, Söndagar 15:00-17:00
Nya välkomna att prova på. Se annan plats på hemsidan för upplägg för att prova på och vägbeskrivning.

Resultat DM NSBF UTE 2017

skickad 4 sep. 2017 23:55 av Svante Gustafsson   [ uppdaterad 4 sep. 2017 23:55 ]

Se nedan för resultat från DM i tavla NSBF 2017.
Stort tack till alla deltagare och funktionärer.
Sigtuna BK

DM Tavla NSBF 2017 startlista

skickad 30 aug. 2017 23:54 av Svante Gustafsson

Startlista till DM nu på söndag 17-09-03 finns på www.arcrez.se

Höstträninging drar igång 14/8 -17

skickad 14 aug. 2017 01:02 av Svante Gustafsson

Hej,

Nu drar vi igång träningen igen. 14/8. Vanliga tider och vanlig plats. Dvs banan i Rävsta.
Nya välkomna.

DM anmälan

skickad 1 aug. 2017 08:34 av Svante Gustafsson

Nu finns ute DM NSBF 2017 på www.arcrez.se  för anmälning.

Välkomna

DM tavla ute söndag 3/9

skickad 31 juli 2017 01:32 av Svante Gustafsson

På uppdrag av Norra Svealands Bågskytteförbund inbjuder Sigtuna Bågskytteklubben till DM Tavla 2017

Datum: Söndag 3/9 - 2017

Plats: Klubbens utomhusbana i Rävsta mellan Sigtuna och

Märsta bakom f.d. campingen., skyltat från väg 263

GPS: N59 37 37,1 E17 46 5,98

Tider: Sekretariat från 9.00

Uppvärmning 10.00

Tävlingsstart 10.30

Prisutdelning: På plats

Tävlingsform: FITA 900

Klasser: Enligt SBF

Anmälningsavgift: Seniorer 160:-, ungdomar 100:-

Max antal deltagare: 60 skyttar

Övrig information: Svante Gustafsson 07 686 383 29

Anmälan: Senast 27/8 till svante@brokoko.se med angivelse av klubb och klass. Telefon 07 686 383 29

Bankgiro: 673-5740 för de som vill betala i förskott. Inget krav

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!
Sigtuna BK & NSBF

ENKLARE SERVERING KOMMER FINNAS VID BANAN!

Sommaruppehåll

skickad 26 juni 2017 10:12 av Svante Gustafsson

Vi gör uppehåll i träningen under perioden 4/7 till 13/8.
Måndag den 14/8 drar vi igång måndagsträningen igen.
Trevlig sommar!

1-10 of 137