Nyheter


Höstträningen börjar måndag 16/8 kl 18:00 - nya välkomna

skickad 10 aug. 2021 22:44 av Svante Gustafsson

Nu drar vi igång nybörjarträningen igen. Måndagen den 16/8 kl 18:00 på klubbems bana i Rävsta. Nya är välkomna. Från 10 år. Gärna flera generationer samtidigt, då blir det roligare. Prova 3 ggr för 100 kr. Vill man sedan fortsätta så blir man medlem. Och man är aldrig för gammal att börja med bågskytte. 

Vid frågor maila svante@brokoko.se eller ring 07 686 383 29

Välkomna

3D Pay & Shoot hos Sigtuna BK

skickad 28 juni 2021 05:01 av Svante Gustafsson

Nu finns möjligheten att använda vår 3D bana som kommer vara ute hela sommaren. 24 mål inom klubbens område i anslutning till klubbstugan.
150 kr för ett varv. 
Swishas till 123 5767 595 eller betalas på BG 673-5740.
Gul snitsel gäller. Målen är numrerade. (andra snitslar och skyltar kan finnas i skogen så var uppmärksam)
Håll alltid uppmarksamhet bakom målen då det finns gott om trafikerade stigar utanför avspärrningen.
Parkering sker precis efter man har svängt av från den asfalterade vägen och man går förbi bommen ner till stugan.
Välkomna!
Ring 07 686 383 29 för frågor eller att rapportera något om banan.

Resultat Thors 3D 2021

skickad 14 juni 2021 00:29 av Svante Gustafsson

Thors 3D 2021 var primärt ett DM för NSBF. Resultatlista nedan samt att den kommer på förbundets hemsida under resultatdatabasen inom kort. Även separat resultatlista där alla resultat finns med nedan. Man kan även se resultaten i det inbäddade arket under "Nedan information om våra tävlingar" till vänster.
Tack till alla deltagare och arrnagörer.

3D DM NSBF Thors 3D

skickad 26 maj 2021 07:27 av Svante Gustafsson

Sigtuna BK

Inbjuder till

Thors 3D

DM 2021 för Norra Svealands Bågskytteförbund

Lördag eller Söndag den 12-13/6

 

 

Plats:         Klubbens utomhusbana i Rävsta mellan Sigtuna och Märsta bakom f.d. campingen.

 

Tid:            Lördag eller Söndag den 12 och 13 juni 2021 start kl 9:00-14:00,

 

Avgift:        Seniorer 200 kr, juniorer 100 kr.  10-klass gratis.

                  Betalas helst på plats med Swish.

Om bankgiro 673-5740 uppge klubb och namn på betalning

 

Anmälan:   Senast 11/6 via mail med angivande av namn, klubb, klass, patrull och önskad dag och starttid (se nedan)

sigtunabagskytte@gmail.com

Frågor: Svante Gustafsson              076 86 383 29

 

Klasser:     Enligt SBF:s bestämmelser – omklassning kan ske.

 

Rond:         3D (24 mål) - 2-pil – ”Pay & Shoot” alla startar på mål 1.

 

Viktig information

Ingen Gemensam inskjutning, endast 15 min innan egen start. Ingen gemensam prisutdelning. Ingen matservering. Men självservering av fika, dricka och godis betalas med Swish. Ankomst så nära inpå starttiden som möjligt.

 

I anmälan anger man önskad startintervalls timme (9, 10, 11, 12, 13), samt vilken dag man vill skjuta. Vi har löpande start från mål 1 med start från kl 9:00 varje kvart fram till kl 14:00 både på lördagen och söndagen. Startlista anslås på vår hemsida. http://www.sigtunabk.com/taevlingar

 

I anmälan anger man även vilka man vill gå med i patrullen. Helst sådana som man umgåtts med tidigare. Om inte, sätter vi ihop patrullen.  Helst 2 personer per patrull om möjligt. Speciellt för patruller med enbart comp. En skytt åt gången vid pålen. Kommer man ikapp patrullen innan så får man gå förbi. Patrullen framför bör erbjuda att släppa förbi upphinnande patrull.

 

Vi välkomnar speciellt nybörjare att delta! Klubben som skickar nybörjare ansvarar för att de får gå tillsammans med en erfaren skytt.

 

Vägbeskrivning:

Banan ligger mellan Sigtuna och Märsta, söder om väg 263, i Rävsta området.

Kommande från Märsta väg 263: Sväng av vänster efter sågen Lundquist & Lindroth. Kör ca.600 m till avfart på höger sida.

Kommande från Sigtuna på väg 263: Sväng av höger innan sågen Lundquist & Lindroth.

Skyltat från väg 263. Sök på ”Tors källa, Sigtuna” på Eniro eller se hemsida för karta

 

Välkomna

Sigtuna BK

www.sigtunabk.com

Utomhus träningen börjar måndag 19/4

skickad 19 apr. 2021 00:42 av Svante Gustafsson

Nu kör vi igång utomhusträningen igen!
Vamliga tider gäller:
Måndagar lö 18:00 handledarledd nybörjarträning
Onsdagar kl 18:00
Söndagar 15:00

Vi avvaktar lite till innan vi tar in helt nya / prova på - men om ni är intresserade så håll ögonen på denna hemsida eller vår publika Facebook sida.

Välkomna!

Årsstämma Sigtuna BK söndag 18/4 kl 13:00

skickad 26 mars 2021 01:41 av Svante Gustafsson

Välkommen till årsstämma för Sigtuna BK
Söndag den 18/4 kl 13:00
Utomhus vid klubbstugan i Rävsta
Välkomna!

För intresse av styrelsedeltagande kontakta valberedningen: Jens Charlieson eller Carl Brunius
Förslag till dagordning
§1 Mötets öppnande
§2 Fråga om mötets behöriga utlysande
§3 Val av ordförande för mötet
§4 Val av sekreterare för mötet
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
§7 Verksamhetsberättelse för 2020
§8 Ekonomisk rapport och revisorernas berättelse
§9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för tiden revisionen avser
§10 a) Val av klubbordförande för 2021
b) Val av styrelseledamöter för 2021, 3st
c) Val av styrelsesuppleanter för 2021, 1st
d) Val av revisor för 2021, 2st
e) Val av valberedning för 2021
Alla poster väljs på ett år
§11 Fastställande av medlemsavgift
§12 Inkomna förslag
§13 Mötets avslutande

Fortsatt ingen organiserad träning

skickad 12 mars 2021 06:31 av Svante Gustafsson

Den organiserade träningen inom klubben ligger fortfarande nere pga de rådande omständigheterna och våra begränsade möjligheter att erbjuda säker träning enligt gällande rekommendationer. Vi räknar med att vi kommer igång igen så fort vi kan flytta ut träningen till vår utomhusbana. Vi skulle gissa att det blir i mitten av april. Håll ögonen öppna för uppdaterad information.


Ingen inomhusträning i november

skickad 1 nov. 2020 23:31 av Svante Gustafsson

Pga den senaste tidens utveckling av Covid så ställer vi i den organiserade inomhusträningen under november baserat på alla rekommendationer  från FHM, RIF, etc.
Vi återkommer med information när vi ser hur läget utvecklar sig.
Utomhusbanan finns fortfarande tillgänglig för de som vill träna själva.

Inomhusträning HT 20

skickad 8 okt. 2020 00:11 av Svante Gustafsson

Söndag den 11/10 kl 14:30 träffas vi vid klubbstugan för att transportera material till Hällsboskolan. 
Måndag den 12/10 kl 18:00 så är träningen inomhus i Hällsboskolan.

Vi utökat måndagstiden till 18:00-22:00. Detta för att vi skall ha bättre möjlighet att hålla acceptabla avtånd i den relativt trånga lokal vi har. Tanken är att vi delar upp måndagen i två pass. 18:00-20:00 och 20:00-22:00. Vi sätter gränsen till ca. 12 personer per pass. Vi har 5 buttar, så en person per butt och två skjutlag.Vi har ännu inte gjort någon indelning i de två grupperna. Men meddela Svante eller Dan så skall vi försöka organisera träningen på bästa sätt.
 Välkomna.

Säsongsstart 17 augusti

skickad 4 aug. 2020 06:44 av Svante Gustafsson

Måndag den 17/8 så drar vi igång måndagsträningarna igen. Kl 18:00 som vanligt. Vi håller fortfarande koll så vi har rätt distansering mellan skyttarna! Välkomna

1-10 of 165