Nyheter


Årsstämma Sigtuna BK söndag 18/4 kl 13:00

skickad 26 mars 2021 01:41 av Svante Gustafsson

Välkommen till årsstämma för Sigtuna BK
Söndag den 18/4 kl 13:00
Utomhus vid klubbstugan i Rävsta
Välkomna!

För intresse av styrelsedeltagande kontakta valberedningen: Jens Charlieson eller Carl Brunius
Förslag till dagordning
§1 Mötets öppnande
§2 Fråga om mötets behöriga utlysande
§3 Val av ordförande för mötet
§4 Val av sekreterare för mötet
§5 Fastställande av dagordningen
§6 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
§7 Verksamhetsberättelse för 2020
§8 Ekonomisk rapport och revisorernas berättelse
§9 Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för tiden revisionen avser
§10 a) Val av klubbordförande för 2021
b) Val av styrelseledamöter för 2021, 3st
c) Val av styrelsesuppleanter för 2021, 1st
d) Val av revisor för 2021, 2st
e) Val av valberedning för 2021
Alla poster väljs på ett år
§11 Fastställande av medlemsavgift
§12 Inkomna förslag
§13 Mötets avslutande

Fortsatt ingen organiserad träning

skickad 12 mars 2021 06:31 av Svante Gustafsson

Den organiserade träningen inom klubben ligger fortfarande nere pga de rådande omständigheterna och våra begränsade möjligheter att erbjuda säker träning enligt gällande rekommendationer. Vi räknar med att vi kommer igång igen så fort vi kan flytta ut träningen till vår utomhusbana. Vi skulle gissa att det blir i mitten av april. Håll ögonen öppna för uppdaterad information.


Ingen inomhusträning i november

skickad 1 nov. 2020 23:31 av Svante Gustafsson

Pga den senaste tidens utveckling av Covid så ställer vi i den organiserade inomhusträningen under november baserat på alla rekommendationer  från FHM, RIF, etc.
Vi återkommer med information när vi ser hur läget utvecklar sig.
Utomhusbanan finns fortfarande tillgänglig för de som vill träna själva.

Inomhusträning HT 20

skickad 8 okt. 2020 00:11 av Svante Gustafsson

Söndag den 11/10 kl 14:30 träffas vi vid klubbstugan för att transportera material till Hällsboskolan. 
Måndag den 12/10 kl 18:00 så är träningen inomhus i Hällsboskolan.

Vi utökat måndagstiden till 18:00-22:00. Detta för att vi skall ha bättre möjlighet att hålla acceptabla avtånd i den relativt trånga lokal vi har. Tanken är att vi delar upp måndagen i två pass. 18:00-20:00 och 20:00-22:00. Vi sätter gränsen till ca. 12 personer per pass. Vi har 5 buttar, så en person per butt och två skjutlag.Vi har ännu inte gjort någon indelning i de två grupperna. Men meddela Svante eller Dan så skall vi försöka organisera träningen på bästa sätt.
 Välkomna.

Säsongsstart 17 augusti

skickad 4 aug. 2020 06:44 av Svante Gustafsson

Måndag den 17/8 så drar vi igång måndagsträningarna igen. Kl 18:00 som vanligt. Vi håller fortfarande koll så vi har rätt distansering mellan skyttarna! Välkomna

Måndagsträningar inställd

skickad 23 mars 2020 02:53 av Svante Gustafsson

Hej,
P.g.a. rådande omständigheter så har vi beslutat att vi tillsvidare ställer in våra måndagsträningar i Hällsoskolan.  Vår lokal är trång och vi har ofta en välfylld hall, så detta är trist, men just nu det enda rätta.
Detta gäller från måndag den 23/3 -20 tillsvidare.
Vi kommer att istället att erbjuda träning för de som är friska på vår utomhusbana i Rävsta där vi har gott om plats att hålla rätt avstånd till varandra. 
Detta kommer ske på söndagar kl 15:00 - 16:30 med början 29/3. 
Vi kommer plocka ut utrsutning så det finns där  för de som inte har eget. 
Detta förutsätter naturligtvis någorlunda bra väder. 
Håll ögonen öppna på vår interna FB sida där vi försöker löpande uppdatera om läget.
/Styrelsen

Årsmöte

skickad 6 feb. 2020 08:47 av Svante Gustafsson   [ uppdaterad 6 feb. 2020 08:49 ]

Söndag den 22/3 hålls årsmöte i Sigtuna Bågskytteklubb.
Plats: Klubbstugan Rävsta 
Tid: 11:00

Valberedning är Tomas E och Tommy S

Alla medlemmar är välkomna

Meddela gärna om Ni kommer deltaga för beräknandet av fika.

Inomhusträningen börjar 7/10. Vi flyttar in grejorna söndag den 6/10

skickad 2 okt. 2019 08:59 av Svante Gustafsson

Söndag den 6/10 samlas vi kl 14:30 ute vid klubbstugan för att packa ihop de prylar vi skall flytta in. Blir vi några stycken så går det ganska enkelt och fort.

Måndag den 7/10 kl 18:00 så tränar vi i Hällsboskolans gymnastiksal. Ta med inneskor.  Vägbeskrivning finns på annan plats på denna sida.

Välkomna

40-års fest

skickad 21 aug. 2019 00:35 av Svante Gustafsson

Med anledning av att Sigtuna BK fyller 40 år 2019 så bjuder vi in till födelsedagskalas.

All befintliga och tidigare medlemmar är hjärtligt välkomna.

När: Lördag den 14 september

Var: Klubbstugan i Rävsta. Se hemsidan www.sigtunabk.com för vägbeskrivning

Program:

14:30 Samling (13:00 för arrangörerna)

15:00

-         -  En lättsam taveltävling om 20 pil (klubbågar och ej för starka egna barebows samt långbågar)

-          - Enkel 3D tävling, ca 10 mål

Ca. 18:00 Mat och samkväm

Ta med Era bågar och pilar som Ni har liggande och annan memorabilia från Sigtuna BK!

Klubben bjuder på alkoholfri dryck till maten. Vill Ni ha något annat, så tar Ni med det själva.

Anmälan görs på sigtunabagskytte@gmail.com senast 7/9.

DM Tavla ute NSBF 2019

skickad 16 aug. 2019 08:01 av Svante Gustafsson

På uppdrag av

Norra Svealands Bågskytteförbund

inbjuder

Sigtuna Bågskytteklubben

 till DM Tavla 2019

 

 

Datum:                               Söndag 8/9 - 2019

 

Plats:                                  Klubbens utomhusbana i Rävsta mellan Sigtuna och

Märsta bakom f.d. campingen, skyltat från väg 263

GPS:                                  N59 37 37,1 E17 46 5,98

Sigtuna BK
 

Tider:                                 Sekretariat från 9.00

                                            Uppvärmning 10.00

Tävlingsstart 10.30                    

 

Prisutdelning:                   På plats

 

Tävlingsform:                   WA/SBF 900m (3x30 pil)

 

Klasser:                             Enligt SBF

För 10-klassare kör vi en Sigtunaspecial som tidigare år. Dvs 2 ronder x 20 meter

 

Anmälningsavgift:            21-60 klass + Elit              160:-

10-16 klass                         100:-

 

Max antal deltagare:          60 skyttar

 

Övrig information:           Svante Gustafsson 07 686 383 29 

                                           

Anmälan:                           Senast 1/9 2019 till Sigtuna Bågskytteklubb per mail: sigtunabagskytte@gmail.com eller via ArcRez https://arcrez.se/

Bankgiro 673-5740 eller Swish 123 5767 595 för de som vill betala i förskott. Inget krav   

                                           

 

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Sigtuna BK & NSBF

www.sigtunabk.com

 

ENKLARE SERVERING KOMMER FINNAS VID BANAN!

1-10 of 160